Lễ phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2020

                Căn cứ công văn 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

    Căn cứ công văn số 3815 /UBND-KGVX ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020;

    Căn cứ kế hoạch số 93/KH-SGDĐT, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Sở GD-ĐT Trà Vinh về việc Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

     Căn cứ kế hoạch số 29/KH-PGDĐT, ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Trà Cú về việc Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

                   Phòng GD-ĐT Trà Cú long trọng tổ chức buổ lễ phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2020, tại trường THCS Phước Hưng ngày 02/10/2020, tuần lễ hưởng ưng diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến 07/10/2020.
Chủ đề:
Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.

Đện dự lễ phát động "Tuẫn lễ học tập suốt đời" năm 2020, có đại diện Phòng GD-ĐT Trà Cú, UBND xã Phước Hưng cùng tất cả các TTHTCĐ các xã, thị trấn đều đến dự.

    Cô: Trần Tú Oanh- phó trưởng phòng, phòng GD-ĐT Trà Cú phát biểu khai mạc

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ

Tin mới