THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thực hành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

xem thông tin TẠI ĐÂY  hoặc TẠI ĐÂY

* CÁCH TẢI FILE ĐỂ XEM

Tin mới