THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

            Căn Cứ thông báo số 36/TB-UBND , ngày 18/8/2020 của UBND huyện Trà Cú về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.  Phòng GD-ĐT Trà Cú tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: chi tiết TẠI ĐÂY (Click vào chữ "TẠI ĐÂY" để tải về và xem chi tiết.

                                         Tải phiếu dự tuyển 

                                          

* Tổng số viên chức cần tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, trong đó:

  • Giáo viên Mầm non: 13 chỉ tiêu.
  • Giáo viên bậc Tiểu học: 54 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Giáo viên Tiểu học: 42 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tin học: 04 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Âm nhạc: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Ngừ văn Khmer: 01 chỉ tiêu.

Tin mới