THÔNG BÁO LỊCH THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN TRÀ CÚ NĂM HỌC 2016-2017

 

THÔNG BÁO

Lịch thi “Nghi thức Đội” cấp tiểu học và trung học cơ sở

huyện Trà Cú năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/PGDĐT-HĐTN, ngày 20/02/2017 giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo và Huyện Đoàn Thanh niên huyện Trà Cú về việc tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội” huyện Trà Cú lần thứ XIII, năm học 2016 – 2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú thông báo lịch thi “Nghi thức đội” cấp tiểu học và trung học cơ sở năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

I. Thời gian khai mạc (mỗi điểm thi):

- Tập trung các đội dự thi lúc 7 giờ 00 phút.

- Làm lễ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút.

- Tiến hành thi lúc 8 giờ 00 phút.

II. Thời gian, địa điểm thi:

1. Đối với cấp tiểu học:

Từ ngày 21 – 25/3/2017, được chia ra làm 05 điểm thi cụ thể như sau:

* Ngày 21/3/2017, tại điểm thi Trường TH Phước Hưng B, gồm 05 đơn vị: Phước Hưng A, Phước Hưng B, Tập Sơn, Tân Sơn, Tân Hiệp A,

* Ngày 22/3/2017, tại điểm thi Trường TH Lưu Nghiệp Anh B, gồm 05 đơn vị: An Quảng Hữu A, An Quảng Hữu B, Lưu Nghiệp Anh A, Lưu Nghiệp Anh B, Ngãi Xuyên A.

* Ngày 23/3/2017, tại điểm thi Trường TH Kim Sơn, gồm 06 đơn vị: Ngãi Xuyên B, Kim Sơn, Thanh Sơn, Thị trấn Trà Cú A, Thị trấn Trà Cú B, Hàm Tân.

* Ngày 24/3/2017, tại điểm thi Trường TH Đại An A, gồm 06 đơn vị: Hàm Giang A, Hàm Giang B, Đại An A, Đại An B, Định An, Thị trấn Định An.

* Ngày 25/3/2017, tại điểm thi Trường THCS Long Hiệp, gồm 05 đơn vị: Long Hiệp A, Long Hiệp B, Tân Hiệp B, Ngọc Biên A, Ngọc Biên B.

2. Đối với cấp trung học cơ sở:

Vào ngày 26, 28, 29/3/2017, được chia ra làm 03 điểm thi cụ thể như sau:

* Ngày 26/3/2017, tại điểm thi THCS TT Trà Cú, gồm 05 đơn vị:  Tân Sơn, Lưu Nghiệp Anh, PT DTNT Trà Cú, TT Trà Cú, An Quảng Hữu.

* Ngày 28/3/2017, tại điểm thi THCS Tân Hiệp, gồm 05 đơn vị:  Phước Hưng, Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngọc Biên, Tập Sơn.

* Ngày 29/3/2017, tại điểm thi THCS Hàm Giang, gồm 05 đơn vị:  Thanh Sơn, Đại An, Hàm Giang, TT Định An, Kim Sơn.

III. Thời gian tổng kết hội thi:

Sau khi hoàn thành điểm thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tổng kết trao giải thưởng (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

IV. Tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch thi đến tất cả các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, các trường TH, THCS trực thuộc  và trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Trà Cú để thực hiện. Mọi sự thay đổi sau thông báo này, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo tiếp theo gửi các trường để thực hiện.

Các trường được chọn làm điểm thi, thay đổi thời khóa biểu tạo điều kiện thuận lợi để hội thi được tiến hành theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

          Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo thông báo này. Mọi chi tiết xin liên hệ với Thạch Phong Vũ qua số điện thoại 0977874909 để nắm thông tin./. 

Tin mới