Phòng GD-ĐT Trà Cú tổ chức thi học sinh giỏi cấp Huyện năm học 2016-2017
Hội Thi được đặt tại trường THCS thị trấn Trà Cú, diễn ra từ ngày 25/02/2017 đến ngày 26/02/2017. Với 413 học sinh đăng ký dự thi của 8 môn thi gồm: Toán, Vật Lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch Sử, Địa Lý, Anh Văn và Sinh học chia làm 18 phòng thi của 02 khối: khối 8 và khối 9. Ông Thạch Tấn Thành làm trưởng Ban coi thi.

Tin mới